Przed dostawą zamówienia na wskazane przez Klienta miejsce dostawy/użytkowania, Klient zobowiązany jest na własny koszt zapewnić:

a) wymagane prawem lub innymi przepisami w tym przepisami wewnętrznymi Użytkownika i /lub Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy: zgody, przepustki, pozwolenia, zezwolenia itp.

b) utwardzony, dogodny wjazd / dojazd dla samochodu ciężarowego z przyczepą celem realizacji dostawy,

c) w przypadku wyboru opcji bez montażu TLC Rental , rozładunek Przedmiotu Wynajmu/Sprzedaży ze środka transportu Sprzedającego,

d) w przypadku wyboru opcji z montażem TLC Rental, wyznaczenie miejsca zabudowy Przedmiotu Wynajmu/Sprzedaży, przygotowanie miejsca zabudowy.

Przedmiotu Wynajmu/Sprzedaży wg. wytycznych Wynajmującego/Sprzedającego, przygotowanie i przekazanie Wynajmującemu/Sprzedającemu przed rozpoczęciem prac montażowych dokładnych informacji na temat przebiegu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca montażu instalacji podziemnych (energetycznych, cieplnych, teletechnicznych, wodnych i innych) i tym samym występowania ryzyka ich uszkodzenia lub wpływających na bezpieczeństwo prowadzenia przez Wynajmującego/Sprzedającego prac montażowych. TLC Rental nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody (uszkodzenia instalacji podziemnych itp.) wynikłe podczas montażu Przedmiotu Wynajmu/Sprzedaży na wyznaczonej linii montażowej. Nadto, w przypadku powstałego uszczerbku na zdrowiu osób wykonujących montaż ze strony TLC Rental lub osób trzecich, Klient ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za powstałe z tego tytułu skutki.

Zarejestruj nowe konto

Już masz konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło