Przed dostawą zamówienia na wskazane przez Klienta miejsce dostawy/użytkowania, Klient zobowiązany jest na własny koszt zapewnić:

a) wymagane prawem lub innymi przepisami w tym przepisami wewnętrznymi Użytkownika i /lub Inwestora i/lub Generalnego Wykonawcy: zgody, przepustki, pozwolenia, zezwolenia itp.

b) utwardzony, dogodny wjazd / dojazd dla samochodu ciężarowego z przyczepą celem realizacji dostawy,

c) w przypadku wyboru opcji bez montażu TLC Rental , rozładunek Przedmiotu Sprzedaży ze środka transportu Sprzedającego,

d) w przypadku wyboru opcji z montażem TLC Rental, wyznaczenie miejsca zabudowy Przedmiotu Sprzedaży, przygotowanie miejsca zabudowy.

Przedmiotu Sprzedaży wg. wytycznych Sprzedającego, przygotowanie i przekazanie Sprzedającemu przed rozpoczęciem prac montażowych dokładnych informacji na temat przebiegu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca montażu instalacji podziemnych (energetycznych, cieplnych, teletechnicznych, wodnych i innych) i tym samym występowania ryzyka ich uszkodzenia lub wpływających na bezpieczeństwo prowadzenia przez Sprzedającego prac montażowych. TLC Rental nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualnie powstałe szkody (uszkodzenia instalacji podziemnych itp.) wynikłe podczas montażu Przedmiotu Sprzedaży na wyznaczonej linii montażowej. Nadto, w przypadku powstałego uszczerbku na zdrowiu osób wykonujących montaż ze strony TLC Rental lub osób trzecich, Klient ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za powstałe z tego tytułu skutki.

Zarejestruj nowe konto

Już masz konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło